Autoria (entitat)
Línia-Programa-Eix
Format
Valors i pràctiques

Teixidora

Teixidora és un projecte participatiu per recollir coneixement generat en xerrades i esdeveniments, compartir documentació, explorar connexions, relacionar entre sí els debats i activitat i cartografiar actors (en general en l'àmbit tecnosocial i les temàtiques que hi interseccionen), posant l’accent en les perspectives ètiques i emancipadores, donant visibilitat a les aportacions crítiques.

Hem assajat diverses eines i metodologies per documentar el que es fa i contextualitzar-ho.

  • Seguim fils per informar i documentar els esdeveniments que es fan, compartir-los a les xarxes socials Twitter i Quitter/GNUSocial, establir contacte i diàleg, enllaçar etherpads i streamings, fer preguntes i donar context.
  • Teixim xarxes relacionant esdeveniment a través de paraules clau, persones i projectes.
  • El.laborem pàgines temàtiques (a través de cerques automàtiques sobre els continguts de la wiki estructurats en base a categories i propietats semàntiques) que augmenten els continguts automàticament i tant mostren el que hi ha com faciliten afegir-hi continguts, actors i esdeveniments:
teixidora