Autoria (entitat)
Línia-Programa-Eix
Valors i pràctiques

Femení plural: les dones a l’economia cooperativa

La nostra recerca s’aproxima a la situació de les dones a i les relacions de gènere a les cooperatives de treball de la província de Barcelona, tot partint d’una mostra reduida i seleccionada per l’equip de treball que comprén les cooperatives de treball mixtes Esberla, Suara i Col·lectiu Ronda, i  les cooperatives de dones Tamaia-Viure sense Violència; Titània Tascó; Dones Solidàries Pa’lante; Fil a l’Agulla; Malea; Artijoc i Eines.

En la investigació, hem  optat per tècniques tant quantitatives com qualitatives i participatives: durant l’any 2013, amb el suport dels ajuntaments del Prat de Llobregat i d’Argentona, vàrem organitzar grups de discussió amb dones integrants d’aquestes cooperatives. A més, el 15 de juny de 2013 vàrem organitzar les jornades “Femeni i plural: les dones i les cooperatives”, on participaren diverses persones membres d’entitats de finançament ètic i solidari, de fundacions i entitats públiques dedicades al foment de l’emprenedoria femenina i mixta. També vàrem realitzar entrevistes en profunditat a integrants de l’entitat de finançament ètic i solidari Coop 57 i de la cooperativa de gènere i comunicació Pandora Mirabilia. Per últim, hem consultat i interpretat dades estadistiques procedents de l’INEM, l’ IDESCAT, la Fundacio Roca i Galés, i d’estudis realitzats per la Confederacion Española de Cooperativas de Trabajo (COCETA), el Balanç Social de la Xarxa d’ Economia solidaria (XES) i la Fundació Seira.

Femení plural
Mèdia
Descripció

La nostra recerca s’aproxima a la situació de les dones a i les relacions de gènere a les cooperatives de treball de la província de Barcelona, tot partint d’una mostra reduida i seleccionada per l’equip de treball que comprén les cooperatives de treball mixtes Esberla, Suara i Col·lectiu Ronda, i les cooperatives de dones Tamaia-Viure sense Violència; Titània Tascó; Dones Solidàries Pa’lante; Fil a l’Agulla; Malea; Artijoc i Eines.

En la investigació, hem optat per tècniques tant quantitatives com qualitatives i participatives: durant l’any 2013, amb el suport dels ajuntaments del Prat de Llobregat i d’Argentona, vàrem organitzar grups de discussió amb dones integrants d’aquestes cooperatives. A més, el 15 de juny de 2013 vàrem organitzar les jornades “Femeni i plural: les dones i les cooperatives”, on participaren diverses persones membres d’entitats de finançament ètic i solidari, de fundacions i entitats públiques dedicades al foment de l’emprenedoria femenina i mixta. També vàrem realitzar entrevistes en profunditat a integrants de l’entitat de finançament ètic i solidari Coop 57 i de la cooperativa de gènere i comunicació Pandora Mirabilia. Per últim, hem consultat i interpretat dades estadistiques procedents de l’INEM, l’ IDESCAT, la Fundacio Roca i Galés, i d’estudis realitzats per la Confederacion Española de Cooperativas de Trabajo (COCETA), el Balanç Social de la Xarxa d’ Economia solidaria (XES) i la Fundació Seira.

És arxiu font