Formació cooperativa.

Col·lecció de vídeos de formacions de temàtica cooperativa, produïda per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

Cap 1_El món cooperatiu: Introducció a la cooperativa, els seus principis i valors, l'origen del cooperativisme i la contextualització en l'àmbit català i mundial.

Cap 2_ El model coopertaiu: Explicació de l'economia social i solidària així com de les diferents tipologies de cooperatives.

Cap 3_Les persones sòcies: Expliquem l'eix fonamental de la cooperativa: les persones sòcies.

Cap 4_Òrgans socials: Expliquem els òrgans de govern de la cooperativa i un dels seus elements més diferenciadors: la governança cooperativa.

Cap 5_Règim econòmic: Introducció a la gestió econòmica de la cooperativa centrada en dos temes: l'aportació del capital social i l'aplicació de resultats.

Món cooperatiu
Mèdia
URL del vídeo
Descripció

Introducció a la cooperativa, els seus principis i valors, l'origen del cooperativisme i la contextualització a nivell català i mundial.

Mèdia
URL del vídeo
Descripció

Explicació de l'economia social i solidària així com de les diferents tipologies de cooperatives.

Mèdia
URL del vídeo
Descripció

Expliquem l'eix fonamental de la cooperativa: les persones sòcies.

Mèdia
URL del vídeo
Descripció

Expliquem els òrgans de govern de la cooperativa i un dels seus elements més diferenciadors: la governança cooperativa.

Mèdia
URL del vídeo
Descripció

Introducció a la gestió econòmica de la cooperativa centrada en dos temes: l'aportació del capital social i l'aplicació de resultats.