(Re)volta, apropem l'economia solidària i feminista

(Re)volta és un projecte per apropar l’economia solidària i feminista a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO. Els instituts s’han d’inscriure a través d’un formulari a la web revoltes.cat. Des d’allà es podran descarregar els materials didàctics i la guia del docent per tal d’implementar l’itinerari educatiu des de l’aula. L’objectiu del projecte és analitzar diferents models d’organització econòmica i valorar com afecten a la vida de les persones i visbilitzar l’economia social i solidària.

 

Imatge
Dinamització

Eduxarxa és una cooperativa integrada per científiques, humanistes, historiadores, filòlogues i politòlogues, amb més de 15 anys d’experiència en el sector educatiu i cultural, i en els àmbits de la didàctica, l’edició, les polítiques públiques i la comunicació. Gràcies a la interdisciplinarietat i l’alt grau de digitalització de les professionals que en formem part, podem oferir serveis en àmbits diversos i treballar els projectes des d’una perspectiva innovadora.

 

Necessitats tècniques

Projector, espai polivalent.

Metodologia

 L’activitat guia diferents sessions de classe aplicant metodologies pròpies de la recerca social adaptades al currículum de secundària.

Consta de 5 sessions d’una hora aproximadament de durada. 

 

Possibilitats d’adaptació

L’activitat és completament adaptable a versions més reduïdes per part del professorat ja que en els materials s’especifiquen els objectius principals. A partir d’aquests el professorat es pot quedar amb activitats puntuals o fer tot l’itinerari.

Es recomana, per això, fer l’itinerari complet.