Taller d’art plàstic urbà

Introducció a l’origen de la problemàtica a treballar: masclisme, racisme, homofòbia, bullying...

 · Bases 

· Precedents històrics

· Situació actual i reflexió sobre experiències pròpies Introducció a la història de l’art plàstic urbà: graffiti, street art i d’altres corrents. 

 

Introducció a la història de l’art plàstic urbà:graffiti, street art i d’altres corrents.

Elements d’anàlisi de la pintura i el disseny com a base per assolir recursos i destresa:

· La imatge des d’un punt de vist estrictament plàstic: forma, color, materials, tècniques i suports.

· La imatge des d’un punt de vista de contingut: discurs, color, forma, traç i emotivitat, recursos pictòrics,...

 

Conclusions i reflexions. Concepció d’una obra visual aplicant alguns dels recursos estudiats. 

Aplicació al mur o en d’altres suports amb sprays, pintura plàstica i/o d’altres tècniques.

 

 

Imatge
Dinamització

Un dels pioners del graffiti a Catalunya: Werens, Ramon Puig. Artista sabadellenc que porta més de tres dècades omplint de color i de controvèrsia els carrers de Catalunya. L'artista, format a la Massana i al London College of Printing, va viure el moment en què sorgia el moviment graffiter europeu, un corrent de graffiti aliè a l'originari nascut als EEUU.


Les seves obres d'art urbà s'escampen per incomptables murs d'arreu. Indrets tan diversos com Marràqueix, Venècia, Berlín, Bombai, Nova York, Londres, Lisboa entre molts d'altres, han vist brotar les seves flors d'entre les escletxes de l'asfalt. Però, el cert és que allò que desprèn el graffiti de Werens és, més enllà de l'estètica, denúncia i reivindicació.

Necessitats tècniques

Espai obert, plafons o paret, mascaretes, guants de làtex (depenent de la tècnica: pinzells, pintura plástica, sprays….)

 

Metodologia

El taller estàndard és de 2 - 3 hores, però la durada de taller pot variar en funció de la creació plástica a fer.

Els tallers de Versembrant treballen entorn dos eixos principals: l’educació en la igualtat social i apropant la creació artística a tothom. 

Treballem intentant facilitar la presa de consciència davant la temàtica a tractar, per així poder afrontar amb sentit crític la realització de les creacions artístiques. Per tal d’aconseguir-ho es fa un repàs històric sobre les polítiques i els règims que han institucionalitzat tot tipus de discriminació amb l’objectiu d’arribar a l’actualitat i despertar la consciència crítica sobre la discriminació aquí i ara.

Els tallers es duen a terme seguint una estructura participativa, on es contextualitzen els inicis dels moviments artístics com a eina d’expressió i s’apropen tècniques per tal d’iniciar-se en la música rap i la rima. Es busca la participació i cohesió de tot el grup-classe.

 

 

Possibilitats d’adaptació

Adaptació de durada, contingut i tècnica.