Acabar amb el racisme a classe desmuntant rumors

Mostra d'activitats on es treballa amb l'alumnat per identificar els discursos i les fal·làcies en que es basen els postulats racistes 

Acabar amb el racisme a classe desmuntant rumors. Versembrant
Descripció

Mostra de l'activitat de Versembrants. S'analitzen específicament les idees / falacies en que es basen els postulats racistes per tal de combatre des de les aules -tant des de les idees com des de la praxis- les actituds i accions racistes.