Concurs ICIP Concurs de Hip Hop per la pau

L'ICIP convoca anualment el concurs de hi-hop per la pau per tal de donar visibilitat al compromís i la creativitat dels i les joves en l'àmbit de la cultura de pau. Un dels premis consisteix en la gravació d'una peça de rap en un estudi professional amb assessorament artístic (Versembarnts).

Concurs ICIP Concurs de Hip Hop per la pau