Què fem

Des d’Educoop fomentem el pensament crític, la socialització del coneixement, la formació continuada i l’educació al llarg de la vida. 

Articulada al voltant d’un entorn digital, la Plataforma ofereix al conjunt de l’ESS, a la comunitat educativa i a la ciutadania en general un catàleg de recursos i un programa d’activitats i serveis educatius generats per les organitzacions de l’ESS adherides. Coordinant la seva activitat amb la que desenvolupen les xarxes locals i els ateneus cooperatius, promou des del territori la formació en el sí de les organitzacions de l’ESS i la promoció dels valors i pràctiques de l’ESS en el món educatiu i en el conjunt de la societat.

Tots els continguts i actuacions  la Plataforma es fonamenten en una noció oberta de l'ESS que inclou les economies feministes, l'economia col·laborativa i del procomú, l'acció comunitària i l'ecologisme, i s'articulen en tres grans eixos:

- Ens formem per cooperar. Recursos i activitats dirigides a la formació de membres de l’ESS, així com a la formació i acompanyament de nous projectes cooperatius i comunitaris.

- Eduquem per transformar. Recursos i activitats generats per entitats de l’ESS, dirigides a agents, entitats i equipaments educatius per a una educació al llarg de la vida basada en els valors i pràctiques de l’ESS.

- Descobrim l’economia social i solidària. Recursos i activitats dirigides a la ciutadania per a la recuperació de la memòria del cooperativisme i els moviments socials, la promoció dels valors i pràctiques de l’ESS i l’impuls de nous projectes cooperatius i comunitaris.