La transició a les renovables cap a una energia social i solidària

Aquest llibre planteja un pla per desplegar el canvi cap a un 100% de fonts d’energia renovables, una proposta realitzada en el si de l’associació Col·lectiu per a un nou model Energètic i Social Sostenible (CMES). Quin paper ha de tenir l’economia social i solidària en aquesta transició? Com deconstruïm una arquitectura energètica que privatitza.

JORDI PUJOL SOLER I CARLERS RIBA ROMEVA

 |  Preu:10 | 

Editorial:Pol·len Edicions | 

Pàgines:132

transillibre