Autoria (entitat)
Línia-Programa-Eix
Àmbit geogràfic

Seminari 2019. Municipalisme, cooperativisme, sobiranies.

Amb el subtítol de “Per una política econòmica transformadora” la Fundació Roca Galès va organitzar el Seminari “MUNICIPALISME, COOPERATIVISME I SOBIRANIES” el dissabte 16 de novembre de 2019 a l’Anònima (c. Llusà, 9-15) de Manresa.

La Fundació Roca Galès va proposar obrir un espai de treball on vincular els vessants més transformadors del municipalisme i del cooperativisme del país, referenciant-los en experiències concretes i locals (públiques, cooperatives i/o populars) que materialitzen sobiranies en diferents àmbits econòmics, productius i reproductius.

El seminari va procurar que activistes municipalistes, cooperativistes i populars compartissin experiències pràctiques que materialitzen diferents tipus de sobiranies, per tal d’analitzar-les i sistematitzar-les, amb l’objectiu de fomentar la seva replicabilitat a escala local i fonamentar una política econòmica transformadora a nivell general.

Com s’avança en la construcció de sobirania econòmica; com fer del municipalisme una eina material d’autodeterminació política, transformació social i democràcia econòmica; com transferir, a d’altres municipis i a nivell nacional, experiències públiques, cooperativistes i/o comunitàries locals que implementen diferents sobiranies; com elaborar una política econòmica transformadora, a nivell general de país, a partir de les pràctiques sorgides arreu del territori.

Multimèdia adjunt

Documents multimèdia
Name
poster_Experiencies_FRG_2.pdf

Name
dossier_FRG_web.pdf

Name
SEMINARI FRG 2019 | MUNICIPALISME, COOPERATIVISME I SOBIRANIES (II)
URL del vídeo

Name
SEMINARI FRG 2019 | MUNICIPALISME, COOPERATIVISME I SOBIRANIES (I)
URL del vídeo

Seminari FRG