Col·laboradors (entitat)
Línia-Programa-Eix
Format
Àmbit temàtic
Valors i pràctiques
Públic destinatari

Memòria cooperativa

Memòria Cooperativa és una exposició sobre els orígens de les cooperatives els darrers anys del segle XIX i el primer terç del XX que posa de manifest l’existència d'una economia que impulsa unes relacions socials basades en la cooperació.