Autoria
Línia-Programa-Eix
Valors i pràctiques
Durada de l'activitat
1h
Adreça

Biohabita!
Barcelona, Ciutat de Granada, 71
08005 Barcelona
Espanya

Saps què passa quan parles pel mòbil?

Saps tot el que passa quan parles pel teu mòbil? Afecta la teva salut? D’on surten els materials que el composen? L’objectiu d’aquest taller és que els alumnes facin un ús tecnològicament saludable de la tecnologia de comunicació sense fils a partir del coneixement dels seus principis físics de funcionament i conscienciar-los de les implicacions de salut, socials i ambientals del seu ús.

 

Imatge
Dinamització

1 ponent / 2 talleristes: Teresa Monleón Fernández i Carlos Sentmenat Bertrand, son arquitectes i màster en bioconstrucció per l’Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit (IBN)- Institut Espanyol de Baubiologie (IEB)-Universitat de Lleida (UdL).

Carlos Sentmenat és també especialista en mesurament de camps, ones, radiacions i altres contaminants per l’IBN.

 

Necessitats tècniques

Un espai amb endolls, un ordinador connectat a un projector. Taules i cadires preferentment formant una rotllana.

Metodologia

Xerrada+taller.

- Activitat inicial/Avaluació prèvia. Es demana als participants que escriguin sobre un paper el que creuen que són aspectes positius i negatius de l’ús del mòbil 

- Activitat de desenvolupament. S'expliquen els principis físics de la comunicació sense fils (ones, camps electromagnètics, etc.) i la història d'aquesta tecnologia a través d'imatges, preguntes i exemples dramatitzats. Diferents alumnes voluntaris van sortint al mig de la rotllana on es realitzen diferents mesuraments amb aparells per identificar la presència a la realitat quotidiana (microones, telèfon mòbil, telèfon sense fils) d'aquest fenomen físic que és visualment invisible amb l'objectiu de relacionar els conceptes generals abstractes amb una tasca i situació concreta. Els mesuraments queden recollits en un full de camp on va apuntant un dels voluntaris participants

- Activitat de consolidació. Es reflexiona sobre els hàbits socials relacionats amb l’ús del mòbil i les implicacions del seu cicle de vida sobre el medi ambient. Es fa un resum de les bones pràctiques identificades en els mesuraments. 

- Avaluació final. Mitjançant un qüestionari en línia s’avalua el grau d’assimilació dels conceptes més destacats i el grau d’influència del taller en els hàbits de l’alumnat.