Autoria
Línia-Programa-Eix
Valors i pràctiques
Públic destinatari
Durada de l'activitat
1h
Adreça

Biohabita!
Barcelona, Ciutat de Granada, 71
08005 Barcelona
Espanya

Mòbil? Tauleta? Hàbits tecnològics!

Saps tot el que passa quan jugues amb el mòbil? I amb la tauleta tàctil? I amb el portàtil? Fas servir el Wi-Fi? L'objectiu d'aquest taller és que els alumnes facin un ús tecnològicament saludable d'aquest sistema de comunicació sense fils a partir del coneixement dels seus principis físics de funcionament i conscienciar-los de com el seu ús pot afectar la salut, les relacions socials i el medi ambient .

 

Imatge
Dinamització

1 ponent / 2 talleristes: Teresa Monleón Fernández i Carlos Sentmenat Bertrand, son arquitectes i màster en bioconstrucció per l’Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit (IBN)- Institut Espanyol de Baubiologie (IEB)-Universitat de Lleida (UdL).

Carlos Sentmenat és també especialista en mesurament de camps, ones, radiacions i altres contaminants per l’IBN.

 

Necessitats tècniques

Un espai amb endolls, un ordinador connectat a un projector. Taules i cadires preferentment formant una rotllana.

 

Metodologia

Xerrada+taller

- Activitat inicial/Avaluació prèvia. Es pregunta als participants per què fan servir aquests aparells. L'objectiu és recollir una primera impressió personal i lliure sobre què creuen els participants que els aporta aquesta tecnologia 

- Activitat de desenvolupament. S'expliquen els principis físics de les ones electromagnètiques d'alta freqüència i la història de la tecnologia relacionada amb elles a través d'imatges, preguntes i exemples dramatitzats. Es forma una rotllana i es demana a voluntaris que surtin al mig per realitzar mesuraments amb aparells en situacions quotidianes: què passa quan es connecta una tauleta tàctil, un mòbil i un ordinador portàtil a la Wi-Fi o quan s'està carregant, amb l'objectiu de relacionar els conceptes generals abstractes amb una situació concreta. Els mesuraments queden recollits en un full de camp elaborat pels participants 

- Activitat de consolidació. Es resumeixen unes reflexions sobre els hàbits socials relacionats amb l'ús d'aquesta tecnologia i de les implicacions sobre el medi ambient del seu cicle de vida, per acabar exposant una relació de bones pràctiques que s'han identificat prèviament als diferents mesuraments 

- Avaluació final. Mitjançant un qüestionari en línia s'avalua el grau d'assimilació dels conceptes més destacats i el grau d'influència del taller en els hàbits de l'alumnat