Autoria
Línia-Programa-Eix
Valors i pràctiques
Durada de l'activitat
1h
Àmbit geogràfic
Barcelonès
Adreça

Biohabita!
Barcelona, Ciutat de Granada, 71
08005 Barcelona
Espanya

Fes més saludable casa teva!

La immensa majoria de les llars presenten problemes ambientals relacionats tant amb els materials de construcció i decoració com amb els productes químics i les tecnologies que s’hi utilitzen de manera quotidiana. Aquests problemes afecten la salut de les persones que hi viuen. Aquest taller vol identificar els problemes ambientals que podem trobar a les nostres llars i proposar estratègies per minimitzar-los.

 

Imatge
Dinamització

1 ponent / 2 talleristes: Teresa Monleón Fernández i Carlos Sentmenat Bertrand, son arquitectes i màster en bioconstrucció per l’Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit (IBN)- Institut Espanyol de Baubiologie (IEB)-Universitat de Lleida (UdL). 

 

Necessitats tècniques

Un espai amb endolls, un ordinador connectat a un projector. Taules i cadires preferentment formant una rotllana.

Metodologia

Xerrada-Taller

- Activitat inicial/ Avaluació prèvia. A través de preguntes s'avalua el coneixement que tenen els participants sobre els factors que s'exposaran. És contextualitza el marc on ens trobem actualment, històricament i legalment. Es presenten estudis rellevants relacionats amb les afectacions biològiques dels diferents factors. 

- Activitat de desenvolupament. S'expliquen els diferents factors físics, químics i microbiològics que afecten la composició de l'aire i l'electroclima, com detectar-los i sobretot: com evitar-los. Simultàniament a l'explicació es desenvolupa la part pràctica, composta per: 

» Pràctiques: 1: concentració de CO2 / 2: humitat atmosfèrica i temperatura/ humitat i temperatura dels materials / 3: baixes freqüències: camps elèctrics i camps magnètics / 4: altes freqüències / 5: electrostàtica / 6: magnetostàtica / 7: llum 

- Activitat de consolidació. Es realitza una explicació resum per a tot el grup. Es proposa una sèrie de reflexions a mode de tancament i amb l’ajuda dels participants es fa memòria de les recomanacions que s’han donat a les pràctiques.

 - Avaluació fnal. Mitjançant un qüestionari en línia s'avalua el grau d'assimilació dels conceptes més destacats, el nivell de satisfacció respecte del taller i el seu grau d'influència en els hàbits dels participants.

 

Possibilitats d’adaptació

Possibilitat d'adaptar l'activitat en format virtual.