Coeducació per a famílies i agents educatius

La proposta vol ser un espai per compartir visions i vivències sobre com educar a les criatures i a les joves, a partir d’una mirada coeducadora que contribueixi a l’equitat, a la llibertat individual, tot posant al centre els vincles i les emocions. 

Alhora, posant consciència en els rols de gènere i els estereotips, desgranant la construcció de la pròpia identitat, així com revisant les relacions que construïm i des de quins patrons i referents ho fem, a través d’una mirada interseccional.

 

Imatge
Dinamització

Som una associació socioeducativa que treballem per l’educació emancipadora, amb el feminisme comunitari com a pedagogia. És per això que apostem per la creació d’espais sensibilitzadors, reflexius i mobilitzadors. Que promoguin mecanismes preventius entorn les violències, visibilitzant i valorant les diversitats en totes les expressions i avançar cap a una justícia global.

Necessitats tècniques

Projector, espai polivalent, pissarra.

 

Metodologia

El taller està pensat per realitzar una sessió entesa com a primer contacte amb la matèria i adquirir primeres nocions, o bé, més d'una càpsula per tal de fer una aproximació més acurada i aprofundir en funció de les demandes i necessitats de cada grup, treballant casos i propostes pràctiques.


La formació tindrà una part teòrica que anirà acompanyada d'elements participatius a través de dinàmiques vivencials i pràctiques, basantnos en la pròpia experiència i sabers de les participants.


Entenem que les participants són el centre i les protagonistes del procés d'aprenentatge, un aprenentatge significatiu que es configura a través de la mateixa experiència i de les interaccions interpersonals i socials. Per tant, la nostra metodologia es basa en dinàmiques vivencials i socioafectives, que vinculen els continguts amb les seves experiències i sabers. S'utilitzen recursos creatius, participatius i visuals per facilitar l'expressió

Possibilitats d’adaptació

La proposta educativa es desplega en diverses càpsules formatives, podent-se adaptar a les necessitats de cada realitat.