Data de creació
Tipus de xarxa
Adreça

carrer constitució
Barcelona
Espanya

Ubicació

Impuls cooperatiu de Sants

Descripció

L'Impuls cooperatiu de Sants és una xarxa d'economia social i solidària del districte de Sant-Montjuic conformada per desenes d'iniciatives. Els seus objectius són fomentar la intercooperació i mancomunar serveis conjunts que tots necessiten (comtpabilitat, comunicació, disseny gràfic, ...). Algunes de les activitats que realitzen són fires, elaboració d'informes i d'un cataleg per donar visibilitat als projectes, impuls de noves iniciatives a traves de la beca Micaela Chalmeta.