Cultura cooperativa a Barcelona. Guia del cooperativisme cultural

Les pràctiques cooperatives de la cultura estan conformant una nova onada de cooperativisme cultural. En quins sectors emergeixen les iniciatives barcelonines de l’economia cooperativa de la cultura? Quines de les seves pràctiques poden fer front als reptes culturals? En la present guia trobaràs recursos per a crear cooperatives culturals, ja sigui per a satisfer les necessitats econòmiques, socials i culturals de les persones que creen cultura, com per a experimentar altres formes de viure-la. Et proposem explorar models econòmics i societaris cooperatius: et convidem a formar part de la cultura cooperativa!

Cultura cooperativa a Barcelona