Línia-Programa-Eix
Àmbit temàtic
Valors i pràctiques
Públic destinatari

Apadrinament cooperatiu. Un programa d'enfortiment basat en el suport mutu entre cooperatives federades

Un programa d'enfortiment basat en el suport mutu entre cooperatives federades. Una oportunitat per a cooperatives de nova creació L'ocasió de compartir aprenentatges i de participar a la xarxa de Cooperatives Mentores .

El Programa d'Apadrinament Cooperatiu és una iniciativa de mentoratge a les cooperatives que inicien el seu recorregut. Aquelles empreses amb més trajectòria i experiència acompanyen a les noves cooperatives durant un any amb l'objectiu de contribuir a la seva consolidació i al foment dels valors cooperatius.

El programa consta de quatre fases: 

  1. Selecció de les persones participants. Entrevistes a les cooperatives interessades a participar al programa. S'analitzen les necessitats de les cooperatives apadrinades així com l'experiència i habilitats de les cooperatives mentores.
  2. Formació. Totes les persones participants al programa rebran una formació específica sobre el funcionament i metodologia del programa.
  3. Matchings entre cooperatives apadrinades i mentores. Segons les necessitats i habilitats detectades, el programa proposarà parelles ideals de cooperatives que treballaran juntes un any. 
  4. Relació d'apadrinament: Les diferents parelles cooperatives treballen els temes necessaris de forma conjunta amb el suport i seguiment del programa.
  5. Tancament. Després d'un any de programa, caldrà fer una valoració final de l'experiència.
Apadrinament cooperatiu
Descripció

Un programa d'enfortiment basat en el suport mutu entre cooperatives federades. Una oportunitat per a cooperatives de nova creació L'ocasió de compartir aprenentatges i de participar a la xarxa de Cooperatives Mentores .

El Programa d'Apadrinament Cooperatiu és una iniciativa de mentoratge a les cooperatives que inicien el seu recorregut. Aquelles empreses amb més trajectòria i experiència acompanyen a les noves cooperatives durant un any amb l'objectiu de contribuir a la seva consolidació i al foment dels valors cooperatius.

El programa consta de quatre fases:

1. Selecció de les persones participants. Entrevistes a les cooperatives interessades a participar al programa. S'analitzen les necessitats de les cooperatives apadrinades així com l'experiència i habilitats de les cooperatives mentores.
2. Formació. Totes les persones participants al programa rebran una formació específica sobre el funcionament i metodologia del programa.
3. Matchings entre cooperatives apadrinades i mentores. Segons les necessitats i habilitats detectades, el programa proposarà parelles ideals de cooperatives que treballaran juntes un any.
4. Relació d'apadrinament: Les diferents parelles cooperatives treballen els temes necessaris de forma conjunta amb el suport i seguiment del programa.
5. Tancament. Després d'un any de programa, caldrà fer una valoració final de l'experiència.

És arxiu font