Línia-Programa-Eix
Àmbit temàtic
Valors i pràctiques
Públic destinatari

Apadrinament cooperatiu

Un programa d'enfortiment basat en el suport mutu entre cooperatives federades. Una oportunitat per a cooperatives de nova creació L'ocasió de compartir aprenentatges i de participar a la xarxa de Cooperatives Mentores .

El Programa d'Apadrinament Cooperatiu és una iniciativa de mentoratge a les cooperatives que inicien el seu recorregut. Aquelles empreses amb més trajectòria i experiència acompanyen a les noves cooperatives durant un any amb l'objectiu de contribuir a la seva consolidació i al foment dels valors cooperatius.

El programa consta de quatre fases: 

  1. Selecció de les persones participants. Entrevistes a les cooperatives interessades a participar al programa. S'analitzen les necessitats de les cooperatives apadrinades així com l'experiència i habilitats de les cooperatives mentores.
  2. Formació. Totes les persones participants al programa rebran una formació específica sobre el funcionament i metodologia del programa.
  3. Matchings entre cooperatives apadrinades i mentores. Segons les necessitats i habilitats detectades, el programa proposarà parelles ideals de cooperatives que treballaran juntes un any. 
  4. Relació d'apadrinament: Les diferents parelles cooperatives treballen els temes necessaris de forma conjunta amb el suport i seguiment del programa.
  5. Tancament. Després d'un any de programa, caldrà fer una valoració final de l'experiència.
Apadrinament cooperatiu