Sessions de cinema en horari lectiu per educar a infants i joves en la mirada

Considerem la imatge com una eina bàsica d’aprenentatge. En un món saturat d’estímuls visuals i tergiversat per les imatges, educar la mirada és fonamental per a desenvolupar una consciència pròpia i analítica. És important ensenyar als alumnes a saber mirar, a mirar amb intenció, perquè puguin esdevenir ciutadans crítics i no només consumidors passius o productors d’imatges volàtils.

Per incidir en aquesta línia, volem establir relacions bidireccionals amb les escoles, instituts i casals del districte, oferint al cinema sessions i activitats en horari lectiu pensades per als més joves i que fomentin l’educació en el lleure i la reflexió sobre la imatge. A més del diàleg obert entre totes les parts, estem convençuts que sortiran altres tipus de propostes que enriquiran molt al conjunt. Igualment, tenim previst oferir una sèrie de tallers i altres activitats fora del cinema, apropant així la cultura de l’audiovisual a les instal·lacions d’aquests centres educatius.

Projeccions específiques per a escoles de primària i secundària dins de l’horari lectiu.

zumzeig
Descripció

Considerem la imatge com una eina bàsica d’aprenentatge. En un món saturat d’estímuls visuals i tergiversat per les imatges, educar la mirada és fonamental per a desenvolupar una consciència pròpia i analítica. És important ensenyar als alumnes a saber mirar, a mirar amb intenció, perquè puguin esdevenir ciutadans crítics i no només consumidors passius o productors d’imatges volàtils.

Per incidir en aquesta línia, volem establir relacions bidireccionals amb les escoles, instituts i casals del districte, oferint al cinema sessions i activitats en horari lectiu pensades per als més joves i que fomentin l’educació en el lleure i la reflexió sobre la imatge. A més del diàleg obert entre totes les parts, estem convençuts que sortiran altres tipus de propostes que enriquiran molt al conjunt. Igualment, tenim previst oferir una sèrie de tallers i altres activitats fora del cinema, apropant així la cultura de l’audiovisual a les instal·lacions d’aquests centres educatius.

Projeccions específiques per a escoles de primària i secundària dins de l’horari lectiu.

És arxiu font