Autoria (entitat)
Línia-Programa-Eix
Valors i pràctiques

Guia per la transformació a cooperativa

L’objectiu d’aquesta guia és donar a conèixer, d’una banda, les opcions de convertir una activitat econòmica i/o social en cooperativa partint de les situacions i motivacions més freqüents que han portat altres experiències a aquest canvi; i, de l’altra, mostrar les modalitats de conversió de manera ordenada tenint en compte alguns aspectes previs que cal considerar si s’opta per fer un procés de conversió.

Aquesta guia forma part de la "col·lecció Guiescoop". La col·lecció Guiescoop presenta 5 recursos divulgatius on es combina un marc teòric que recull els aspectes bàsics per a l’assessorament i/o la creació d’un projecte cooperatiu, amb el testimoni de diverses cooperatives de serveis, integrals, d’habitatge, de consum i d’aquelles que han estat creades a partir d’un procés de transformació des d’una altra forma jurídica.

transformació a cooperativa
Descripció

L’objectiu d’aquesta guia és donar a conèixer, d’una banda, les opcions de convertir una activitat econòmica i/o social en cooperativa partint de les situacions i motivacions més freqüents que han portat altres experiències a aquest canvi; i, de l’altra, mostrar les modalitats de conversió de manera ordenada tenint en compte alguns aspectes previs que cal considerar si s’opta per fer un procés de conversió.

Aquesta guia forma part de la "col·lecció Guiescoop". La col·lecció Guiescoop presenta 5 recursos divulgatius on es combina un marc teòric que recull els aspectes bàsics per a l’assessorament i/o la creació d’un projecte cooperatiu, amb el testimoni de diverses cooperatives de serveis, integrals, d’habitatge, de consum i d’aquelles que han estat creades a partir d’un procés de transformació des d’una altra forma jurídica.

És arxiu font