Formació cooperativa. Cap 1_El món cooperatiu

Introducció a la cooperativa, els seus principis i valors, l'origen del cooperativisme i la contextualització a nivell català i mundial. Forma part de la col·lecció de video formacions de temàtica cooperativa, produïts per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya.

Món cooperatiu