Autoria (entitat)
Línia-Programa-Eix
Àmbit temàtic
Valors i pràctiques
Adreça

Carrer de Casp, 43
08010 Barcelona
Espanya

Àmbit geogràfic

Cooperativa de Joves

Les Cooperatives de Joves (CdJ) són cooperatives de treball efímeres de caire educatiu no empresarial. El model pedagògic i d’intervenció de les CdJ es basa en posar els i les joves al cor del projecte i promoure la seva autonomia, tot donant-los eines perquè s’autoorganitzin i autogestionin la feina, fomentant el seu compromís i responsabilitat individual i col·lectiva i facilitant-los l’adquisició de nous aprenentatges i noves competències personals (a partir de les seves pròpies capacitats i de l’aprenentatge cooperatiu.

El programa consta d’una fase formativa organitzada en base a cinc dimensions: Relacional, Contextual, Formal, Econòmica i Comunicativa. Les formacions es combinen amb visites a projectes i entorns cooperatius-comunitaris i amb el desenvolupament de la seva cooperativa. També s’acompanya aquest procés de sessions de seguiment i valoració i d’un programa professionalitzador.

Les integrants d’aquesta edició, i dins la situació d’excepcionalitat que hem viscut, han creat la CdJ l’ESStoig amb la voluntat de poder seguir apropant l’economia solidària als i les joves. En aquest link podeu consultar la seva pàgina web i conèixer millor el seu projecte.

ESStoig