Línia-Programa-Eix
Format
Àmbit temàtic
Valors i pràctiques
Públic destinatari

Orientació Financera

Per millorar la gestió financera de les cooperatives, el programa d’Orientació Financera de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, executat per la Fundació Seira, ofereix acompanyament en la detecció de necessitats financeres i en la presa de decisions que hi estan relacionades. 

També disposen de l’eina de planificació financera FemPla, que ja han utilitzat gairebé 400 cooperatives federades, recentment actualitzada amb novetats com ara la incorporació de models de liquidació d’impostos, simulació il·limitada de préstecs, bestretes i nòmines o l’opció de disposar de l’històric d’operacions que arrossega la cooperativa.