Joc i cures

La cooperativa ofereix un espai de joc i cures per a infants on hi té cabuda un racó per a nadons i les seves famílies i un servei d’atenció als infants on el joc lliure és la base perquè tothom es senti acollit i còmode.

Oferim aquest servei en actes i esdeveniments organitzats per entitats que vulguin col·laborar a una millor conciliació familiar.

Volem que els infants gaudeixin també de l’experiència des d’una vessant lúdica i educativa i també si es possible, puguin desenvolupar algun aprenentatge.