Taller de breakdance i danses urbanes

Què és el breakdance? Què és el hip hop? La dansa com a fet socialitzador. Introducció, conceptes i una mica d’història. 

Escalfament i preparació del cos per a la sessió. 

Bounce i ritme. 

Capes de la música i textures de moviment. Party steps. Passos bàsics de hip hop freestyle i breakdance. 

Treball de terra. 

Dinàmica de creació: construcció d’una coreografia en petits grups.

 

Imatge
Necessitats tècniques

Espai ampli adequat per ballar, altaveus i ordinador amb connexió a internet.

 

Metodologia

Els tallers de Versembrant treballen entorn dos eixos principals: l'educació en la igualtat social i apropant la creació artística a tothom.


Treballem intentant facilitar la presa de consciència davant la temàtica a tractar, per així poder afrontar amb sentit crític la realització de les creacions artístiques. Per tal d'aconseguir-ho es fa un repàs històric sobre les polítiques i els règims que han institucionalitzat tota mena de discriminacions amb l'objectiu d'arribar a l'actualitat i despertar la consciència crítica sobre la discriminació aquí i ara.


Els tallers es duen a terme seguint una estructura participativa, on es contextualitzen els inicis dels moviments artístics com a eina d'expressió i s'apropen tècniques per tal d'iniciar-se en la música rap i la rima. Es busca la participació i cohesió de tot el grup-classe.

Possibilitats d’adaptació

Possibilitat d’adaptació en la durada, preu i col·lectiu destinatari.