Tallers d’educació en el conflicte i cultura de pau

Conjunt de propostes educatives per a treballar amb joves i adolescents l’educació en el conflicte i la cultura de pau. Els tallers es basen en estratègies participatives promovent dinàmiques socioafectives. Els continguts i les dinàmiques varien en funció de l’edat. Els objectius principals: 

  • Reflexionar al voltant dels conceptes conflicte, pau i violència. 
  • Identificar la complexitat de la cultura de la violència. 
  • Entrenar la mirada i l’actitud cooperativa davant d’un conflicte.
Imatge
Dinamització

Som una associació socioeducativa que treballem per l’educació emancipadora, amb el feminisme comunitari com a pedagogia. És per això que apostem per la creació d’espais sensibilitzadors, reflexius i mobilitzadors. Que promoguin mecanismes preventius entorn les violències, visibilitzant i valorant les diversitats en totes les expressions i avançar cap a una justícia global.  

 

Necessitats tècniques

Projector, espai polivalent, pissarra.

Metodologia

En les propostes es fa èmfasi en el treball i la corresponsabilitat del grup, com a element indispensable pel desenvolupament d'unes vides lliures i sanes de tota mena de violències. 

Entenem que les participants són el centre i les protagonistes del procés d'aprenentatge, un aprenentatge significatiu que es configura a través de la mateixa experiència i de les interaccions interpersonals i socials. Per tant, la nostra metodologia es basa en dinàmiques vivencials i socioafectives, que vinculen els continguts amb les seves experiències i sabers. S’utilitzen recursos creatius, participatius i visuals per facilitar l’expressió. 

 

Possibilitats d’adaptació

La proposta educativa es desplega en diverses càpsules formatives, podent-se adaptar a les necessitats de cada realitat. Es recomana realitzar més d’una càpsula per tal que tingui un major impacte en el grup.