Facilitació i dinamització d’espais de diàleg

Facilitació i dinamització d’espais de diàleg col·lectiu on generar espais segurs; d’escolta plena i confiança en què el diàleg tingui lloc sobre les bases de la comunicació no violenta. Vetllant per la construcció col·lectiva de la realitat i el coneixement interpersonal entre les participants, per així esdevenir una comunitat més sòlida. 

 

Multimèdia adjunt

Material complementari
Name
Jornada 'Inserció laboral i regularització de persones migrades a l’ESS'
URL del vídeo

Imatge
Dinamització

Som una associació socioeducativa que treballem per l’educació emancipadora, amb el feminisme comunitari com a pedagogia. És per això que apostem per la creació d’espais sensibilitzadors, reflexius i mobilitzadors. Que promoguin mecanismes preventius entorn les violències, visibilitzant i valorant les diversitats en totes les expressions i avançar cap a una justícia global. 

Necessitats tècniques

 Projector, espai polivalent, pissarra.

 

Metodologia

Les sessions es desenvoluparan a través d'una introducció de la temàtica i dinàmiques que potencien l'expressió i la conversa, per després establir punts de consens i també de dissens.

Ens basem en dinàmiques ubicades a l'educació popular (partir de la pròpia realitat tenint en compte la comunitat), les pedagogies decolonials (diversitat de sabers i de rols), l'educació per a la pau (comunicació noviolenta, visió positiva del conflicte, cercles de paraula) i els feminismes (posant els afectes i les cures al centre del procés).

Possibilitats d’adaptació

La facilitació d’espais de diàleg es pot adaptar en diversos formats i objectius. Per una banda, facilitant un espai on s’està desplegant un contingut o un procés i acompanyar en la dinàmica d’aprofundiment potenciant la participació de totes les veus. Per altra banda, facilitant i dinamitzant una sessió sencera al voltant d’un tema que es considera incòmode o controvertit el qual pot ser seleccionat per l’entitat o per la part contractant. 

El grup participant pot ser un grup ja existent o un grup instrumental, és a dir, que es creï per aquesta ocasió