Trenquem el Silenci

El Trenquem el Silenci és un programa de prevenció de violència de gènere des del qual fomentem la realització d’activitats de prevenció en centres educatius, centres de lleure i AMPA.

Posem a disposició un catàleg d’activitats on es poden trobar una gran varietat de tallers i xerrades de diferents temàtiques, facilitades per les entitats amb les que treballem en xarxa en el projecte. Podeu consultar el catàleg en funció del públic a qui van dirigides les activitats que voleu programar: primària, secundària, lleure, professionals, famílies i actes al carrer o festes majors.

Consulteu aquí el catàleg: https://www.violenciadegenere.org/projecte/trenquem-el-silenci

 

També podeu trobar un recull de materials i xerrades generades en el marc del cicle de xerrades Trenquem el silenci Abril 2020.

- Com acompanyar la sexoafectivitat durant la infància i l'adolescència?, oferida per l'Associació Gogara

- Kit de gestió emocional en temps d'alarma i confinament, oferida per El Despertador

- Interculturalitat i feminismes, oferida per la Cooperativa Cúrcuma

- Les nostres regles. Un espai d'educació menstrual, a càrrec d'Artemeia.

- XERRADA PER A JOVES: Violències 2.0: a cop de likes!

- La coeducació als centres educatius. A càrrec de Coeducacció

- Entre el rosa i el blau. A càrrec d'Accions Fem

Podeu consultar-les en el següent enllaç: https://www.violenciadegenere.org/actualitat/materials-derivats-del-cicle-de-xerrades-trenquem-el-silenci-abril-2020