10 mesures per cooperativitzar els municipis

Propostes per a les eleccions municipals del 26 de maig de 2019

Propostes de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya  per impulsar el cooperativisme en l'àmbit municipal, per les eleccions municipals del 26 de maig del 2019. 

Resumides en 10 punts, les propostes reconeixen la feina feta des de les administracions locals que entenen el cooperativisme i l'economia social i solidària com a agents imprescindibles de democratització econòmica municipal i desenvolupament local transformador, a partir de la concertació pública-cooperativa-comunitària. 

Video-resum de les 10 mesures per cooperativitzar els municipis.

10 mesures
Mèdia
Descripció

Propostes per a les eleccions municipals del 26 de maig de 2019