Autoria (entitat)
Línia-Programa-Eix
Format
Àmbit temàtic
Valors i pràctiques

Informe_L'economia social i solidària a Barcelona

L'informe de L'Economia Social i Solidària de Barcelona fa una radiografia de tots els sectors d’aquest àmbit socioeconòmic, així com de la seva articulació territorial pels barris i districtes de la ciutat.

Des de la seva diversitat i travessada per processos de canvi, l’economia social i solidària és un actor emergent a la ciutat. Per les seves fragilitats, requereix d’impulsos per tal de fomentar-ne la consolidació i extensió. Per les seves potències, pot contribuir a una nova política socioeconòmica urbana, que faci de les ciutats un espai de redistribució, equitat i democràcia econòmica.

Aquí podeu trobar l'enllaç del document.

ESS a BCN