Fira d'Economia Solidària Migrant i Diversa

A Catalunya, l’Economia Social i Solidària (ESS) ha estat un motor important de transformació social en els últims anys des d’on es planteja la resolució col·lectiva de les necessitats de les persones en les diferents esferes de drets i incidir en la transformació de les relacions socials en tots els àmbits. La població migrant i racialitzada, no és aliena d’aquesta eina i a partir de pràctiques econòmiques pròpies, populars, solidàries i cooperatives, està apostant per l’ESS com una eina que doni resposta a problemàtiques específiques i promoure l’antiracisme com un valor de l’ESS.

La proposta que fem és la construcció d’una economia popular com a eina de transformació social, que tingui com a base la solidaritat i la lluita contra el racisme, que promogui i doni suport a les propostes col·lectives en clau de drets allunyats d’una mirada paternalista o assistencialista, i que es dirigeixi a trobar un espai comú en el moviment social transformador. Incorporar una perspectiva de diversitat i antiracista serà enriquidor per al conjunt del teixit solidari i cooperatiu i intensificarà la seva capacitat de transformació social i d’implicació de les capes més populars de la societat.

Fira d'economia solidària migrant i diversa
Descripció

Construint alternatives econòmiques diverses i transformadores
A Catalunya, l’Economia Social i Solidària (ESS) ha estat un motor important de transformació social en els últims anys des d’on es planteja la resolució col·lectiva de les necessitats de les persones en les diferents esferes de drets i incidir en la transformació de les relacions socials en tots els àmbits. La població migrant i racialitzada, no és aliena d’aquesta eina i a partir de pràctiques econòmiques pròpies, populars, solidàries i cooperatives, està apostant per l’ESS com una eina que doni resposta a problemàtiques específiques i promoure l’antiracisme com un valor de l’ESS.

Segons dades oficials (Idescat), per a l’any 2018 la població estrangera vivint a Catalunya era de 1.082.099 persones és a dir el 14,35%, xifra que és superior, perquè cal afegir les persones que es veuen obligades a viure en “situació irregular”. Són milers de persones a qui la Llei d’Estrangeria els nega la seva condició de ciutadania i l’accés i exercici dels seus drets bàsics i les col·loca en una situació de precarietat, explotació i vulnerabilitat en tots els àmbits.

La cronificació de la pobresa en amplis sectors de persones migrants i racialitzades són prova evident del racisme estructural de la societat espanyola. Són justament aquests sectors els que han patit amb major rigor els efectes de la crisi econòmica, i els que es troben en l’actualitat amb més dificultats per viure dignament, independentment de la seva formació o de les seves aspiracions personals. Les persones migrants i racialitzades són relegades als segments del mercat laboral més precaritzat i amb menor reconeixement social (hostaleria, serveis, neteja, cura a persones), i la gestió que es fa de la migració de manera utilitarista i en termes de tolerància, les situa com a destinatàries directes de discursos racistes i d’odi que s’estenen per tota l’Europa fortalesa.
El teixit de l’ESS no és aliè a aquesta realitat i té avui dia el repte d’incorporar la diversitat que existeix en la societat catalana, que implica no només a les persones migrants, sinó també a les noves generacions de catalans i catalanes d’orígens diversos, i a grups de població que pateixen l’exclusió històrica com el poble gitano; enriquint-se amb les seves experiències i propostes i convertint-se en un camí alternatiu als enfocaments predominants per a la generació d’ocupació dirigida a la població migrant i a grups minoritaris, que fins ara han estat els de la inserció laboral i l’emprenedoria individual.

La proposta que fem és la construcció d’una economia popular com a eina de transformació social, que tingui com a base la solidaritat i la lluita contra el racisme, que promogui i doni suport a les propostes col·lectives en clau de drets allunyats d’una mirada paternalista o assistencialista, i que es dirigeixi a trobar un espai comú en el moviment social transformador. Incorporar una perspectiva de diversitat i antiracista serà enriquidor per al conjunt del teixit solidari i cooperatiu i intensificarà la seva capacitat de transformació social i d’implicació de les capes més populars de la societat.

Ja hem començat el camí, però falta molt per recórrer. Per això construir espais de trobada, d’intercanvi, de re-coneixement i visibilització és fonamental. Qui fem part del Cercle de Migracions i Cooperativisme de Coòpolis – Ateneu Cooperatiu de Barcelona, ​​i les altres organitzacions que s’han vingut sumant, presentem la Primera Fira d’Economia Solidària Migrant i Diversa, que es proposa visibilitzar les pràctiques econòmiques que es vénen portant a terme des de projectes cooperatius, solidaris i d’economia popular o “informal”, posant l’antiracisme al centre de les seves reivindicacions al costat de la resolució de les seves necessitats.

És arxiu font