Autoria (entitat)
Línia-Programa-Eix
Àmbit temàtic
Valors i pràctiques

Tecnologia de guerrilla per a l’Economia Social i Solidària

Tecnologia de guerrilla per a l’Economia Social i Solidària

L’Economia Social i Solidària (ESS) està de moda a Barcelona, tant en àmbits polítics i socials com en l’àrea de l’emprenedoria empresarial. Alhora, és un concepte relativament nou, ja que fa dècades es parlava només d’economia social i més tard va aparèixer l’economia solidària per separat. Per a fer-ho encara més complicat, aquestes dues idees també tenen una trajectòria que podríem definir com d’amor-odi. Finalment, en tot aquest embolic trobem la tecnologia com a força impulsora de l’era en què vivim. Una tecnologia que de vegades es demonitza com alienadora i desposseïdora i en altres s’identifica com a arma per a l’emancipació. En aquest breu article s’intenta analitzar la relació entre tots aquests conceptes.

https://blog.jamgo.coop/2018/02/09/tecnologia-economia-social-solidaria/