Autoria (entitat)
Línia-Programa-Eix
Àmbit temàtic
Valors i pràctiques

Guia de cooperatives integrals

L’objectiu d’aquesta guia és donar a conèixer al públic modalitats de cooperatives integrals apropant experiències diferents que, a partir del seu relat, donin pistes de les característiques principals d’aquesta fórmula de cooperativa.

Aquesta guia forma part de la "col·lecció Guiescoop". La col·lecció Guiescoop presenta 5 recursos divulgatius on es combina un marc teòric que recull els aspectes bàsics per a l’assessorament i/o la creació d’un projecte cooperatiu, amb el testimoni de diverses cooperatives de serveis, integrals, d’habitatge, de consum i d’aquelles que han estat creades a partir d’un procés de transformació des d’una altra forma jurídica.

cooperativa interal
Descripció

L’objectiu d’aquesta guia és donar a conèixer al públic modalitats de cooperatives integrals apropant experiències diferents que, a partir del seu relat, donin pistes de les característiques principals d’aquesta fórmula de cooperativa.

És arxiu font