Autoria (entitat)
Línia-Programa-Eix
Àmbit temàtic
Valors i pràctiques

Guia de cooperatives de consum

Aquesta guia pretén ser una ajuda per a aquelles persones que volen muntar una cooperativa de persones consumidores i usuàries (CCU). Està feta amb una doble metodologia: en forma de guia bàsica que pretén recollir els aspectes clau a tenir en compte, i com a recull d’experiències de membres de tres cooperatives de consum entrevistades.

Aquesta guia forma part de la "col·lecció Guiescoop". La col·lecció Guiescoop presenta 5 recursos divulgatius on es combina un marc teòric que recull els aspectes bàsics per a l’assessorament i/o la creació d’un projecte cooperatiu, amb el testimoni de diverses cooperatives de serveis, integrals, d’habitatge, de consum i d’aquelles que han estat creades a partir d’un procés de transformació des d’una altra forma jurídica.

Cooperatives de cosum
Descripció

Aquesta guia pretén ser una ajuda per a aquelles persones que volen muntar una cooperativa de persones consumidores i usuàries (CCU). Està feta amb una doble metodologia: en forma de guia bàsica que pretén recollir els aspectes clau a tenir en compte, i com a recull d’experiències de membres de tres cooperatives de consum entrevistades.

Aquesta guia forma part de la "col·lecció Guiescoop". La col·lecció Guiescoop presenta 5 recursos divulgatius on es combina un marc teòric que recull els aspectes bàsics per a l’assessorament i/o la creació d’un projecte cooperatiu, amb el testimoni de diverses cooperatives de serveis, integrals, d’habitatge, de consum i d’aquelles que han estat creades a partir d’un procés de transformació des d’una altra forma jurídica.

És arxiu font