Línia-Programa-Eix
Format
Àmbit temàtic
Valors i pràctiques

Finances ètiques i solidàries

Les finances ètiques van néixer per trencar la incoherència entre el nostre sistema de valors i l’ús que fan dels diners les entitats financeres. Finances ètiques i solidàries pretén analitzar els límits i els reptes que comporta la construcció d’un sistema de finances ètiques i solidàries que compatibilitzi els objectius socials, ètics i ambientals amb la rendibilitat econòmica i financera.

Les entitats que han construït col·lectivament aquest llibre són (ordre alfabètic): Associació de Comunitats Autofinançades; Arç Cooperativa; Acció Solidària Contra l’Atur; Coop57; Finançament ètic i solidari FETS; Fiare Banca Etica; Oikocrèdit. També hi han participat Nereida Carrillo Pérez i Irene Peiró Compains (redactores), la XES i Pol·len.

La col·lecció EINES la impulsem entre la Xarxa d’Economia Solidària (XES) i Pol·len edicions sccl.

Finances
Descripció

Les finances ètiques van néixer per trencar la incoherència entre el nostre sistema de valors i l’ús que fan dels diners les entitats financeres. Finances ètiques i solidàries pretén analitzar els límits i els reptes que comporta la construcció d’un sistema de finances ètiques i solidàries que compatibilitzi els objectius socials, ètics i ambientals amb la rendibilitat econòmica i financera.
Les entitats que han construït col·lectivament aquest llibre són (ordre alfabètic): Associació de Comunitats Autofinançades; Arç Cooperativa; Acció Solidària Contra l’Atur; Coop57; Finançament ètic i solidari FETS; Fiare Banca Etica; Oikocrèdit. També hi han participat Nereida Carrillo Pérez i Irene Peiró Compains (redactores), la XES i Pol·len.

La col·lecció EINES la impulsem entre la Xarxa d’Economia Solidària (XES) i Pol·len edicions sccl.