Serveis

 

Per a la ciutadania

- Accés lliure i gratuït al coneixement generat per l’ESS mitjançant continguts oberts (recursos, projectes, notícies i esdeveniments).

- Activitats formatives, culturals i de sensibilització gratuïtes en espais comunitaris i equipaments de proximitat.

- Accions i projectes culturals i educatius comunitaris.

 

Per a la comunitat d’Educoop (persones i entitats adherides a la Plataforma)

- Perfil públic al directori d’entitats del web i possibilitat d’autogestionar els continguts que es vulguin publicar o actualitzar.

- Ús de les eines de treball col·laboratiu de la intranet i possibilitat d’interacció amb la resta de persones i entitats adherides.

- Possibilitat de participació en la gestió col·lectiva dels continguts de l’entorn digital (notificacions per a l’esmena d’errors, recomanacions de continguts relacionats amb una publicació, etc.).

- Suport i assessorament per part de l’equip tècnic del servei educatiu.

- Ofertes i descomptes en activitats i serveis educatius.

- Possibilitat de participació en els espais de governança (assemblees generals, espais de decisió de les xarxes locals) 

 

Per a les entitats educatives adherides a la Plataforma

- Tots els serveis a disposició de la comunitat d’Educoop

+ Ser proveïdores d’activitats i serveis per a la Plataforma. Una part de les seves activitats i serveis seran promoguts a través del catàleg d’activitats d’Educoop.

+ Possibilitat de participació en els espais de governança (comissió educativa)

 

Per a grups, xarxes, ateneus i entitats de referència adherides a la Plataforma

- Tots els serveis a disposició de la comunitat d’Educoop

+ Serveis adicionals de la intranet, adaptats a les necessitats de la xarxa.

+ Projectes específics de suport i intercooperació entre la xarxa i Educoop

+ Possibilitat de participació en els espais de governança (comissió educativa, desplegament territorial)

 

Per a tercers

- Programació d’activitats i cursos.

- Serveis de suport, assessorament, coordinació i acompanyament a accions, programes o projectes de formació, sensibilització i dinamització cultural.

- Promoció i difusió de recursos, activitats i serveis de tercers (sempre que encaixin amb els principis de la Plataforma) a través de l’entorn digital i el servei educatiu.