Autoria
Línia-Programa-Eix
Valors i pràctiques
Durada de l'activitat
3h
Àmbit geogràfic
Barcelonès
Adreça

Biohabita!
Barcelona, Ciutat de Granada, 71
08005 Barcelona
Espanya

Fes més saludables els edificis! Part I: Qualitat de l'aire interior / Part II: Electroclima

La immensa majoria de les llars presenten problemes ambientals relacionats tant amb els materials de construcció i decoració com amb els productes químics i les tecnologies que s’hi utilitzen de manera quotidiana. Aquests problemes afecten la salut de les persones que hi viuen. Aquest taller vol identificar els problemes ambientals que podem trobar a les nostres llars i proposar estratègies per minimitzar-los.

 

Imatge
Dinamització

1 ponent / 2 talleristes: Teresa Monleón Fernández i Carlos Sentmenat Bertrand, son arquitectes i màster en bioconstrucció per l’Institut für Baubiologie + Nachhaltigkeit (IBN)- Institut Espanyol de Baubiologie (IEB)-Universitat de Lleida (UdL).

Necessitats tècniques

Un espai amb endolls, un ordinador connectat a un projector. Taules i cadires preferentment formant una rotllana.

Metodologia

2 sessions de 90 min cadascuna.

 

- Activitat inicial/ Avaluació prèvia. A través de preguntes s'avalua el coneixement que tenen els participants sobre els factors que s'exposaran. És contextualitza el marc on ens trobem actualment, històricament i legalment. Es presenten estudis rellevants relacionats amb les afectacions biològiques dels diferents factors. 

- Activitat de desenvolupament. S'expliquen els diferents factors físics, químics i microbiològics que afecten la composició de l'aire i l'electroclima, com detectar-los i sobretot: com evitar-los. Simultàniament a l'explicació es desenvolupa la part pràctica.

PART I: S'expliquen els diferents factors físics, químics i microbiològics que afecten la composició de l'aire, com detectar-los i sobretot: com evitar-los. Simultàniament a l'explicació es desenvolupa la part pràctica, composta per 3 mesuraments:

» Pràctiques 1: concentració de CO2 / 2: humitat atmosfèrica i temperatura/ humitat i temperatura dels materials / 3: cultiu de fongs 

PART II: S'expliquen els diferents factors físics associats amb l'electro-clima, com detectar-los i com evitar-ne els efectes nocius. Simultàniament a l'explicació es desenvolupa la part pràctica, composta per 5 mesuraments:

» Pràctiques 1: baixes freqüències: camps elèctrics i camps magnètics / 2: altes freqüències / 3: electrostàtica / 4: magnetostàtica / 5: llum 

- Activitat de Consolidació. Es realitza una explicació resum per a tot el grup. Es proposa una sèrie de reflexions a mode de tancament i amb l’ajuda dels participants es fa memòria de les recomanacions que s’han donat a les pràctiques.

 - Avaluació final. Mitjançant un qüestionari en línia s'avalua el grau d'assimilació dels conceptes més destacats, el nivell de satisfacció respecte del taller i el seu grau d'influència en els hàbits dels participants.