Taller de rima

Hi ha 3 tipus de format de taller en els que s’apropa i explica la tècnica del rap (l’estrofa, rimes, recursos estilístics, mètrica) i es tracta una temàtica social (que pot ser opcional) per tal de fomentar l’esperit crític i que es vegi reflectit en les reflexions del grup i posterior plasmació en l’escriptura:

- El taller exprés, mitjà i avançat. En el taller exprés realitzem una breu pinzellada sobre el context històric i social de la cultura hip hop, la temàtica en concret a tractar i posteriorment passem a la pràctica de l’escriptura de rap, finalitzant la sessió amb una posada en escena de les estrofes escrites.

- El taller mitjà, que permet un treball creatiu més acurat i profund, consisteix en 3 sessions, en les que es va creant una peça musical que serà enregistrada a l’estudi mòbil en la darrera sessió.

- El taller avançat, consisteix en 4 sessions, permetent un enregistrament de l’obra més detallat i professional.

 

Imatge
Dinamització

Versembrant és una escola popular itinerant, un projecte que pretén fomentar la consciència crítica del jovent, mitjançant l'art urbà i el hip hop. Els nostres tallers de rap, producció i d'arts plàstiques (sobre racisme, xenofòbia, sexisme...) aspiren a posar l'estètica al servei de la crítica, en un procés creatiu del qual els protagonistes no són els talleristes sinó aquells que creant i repensant el seu entorn s'autotransformen en el procés.

Necessitats tècniques

Projector, altaveus, pissarra, ordinador amb connexió a internet, paper i bolígrafs. 

 

Metodologia

Els tallers de Versembrant treballen entorn dos eixos principals: l'educació en la igualtat social i apropant la creació artística a tothom.


Treballem intentant facilitar la presa de consciència davant la temàtica a tractar, per així poder afrontar amb sentit crític la realització de les creacions artístiques. Per tal d'aconseguir-ho es fa un repàs històric sobre les polítiques i els règims que han institucionalitzat tota mena de discriminació amb l'objectiu d'arribar a l'actualitat i despertar la consciència crítica sobre la discriminació aquí i ara.

Possibilitats d’adaptació

Possibilitat de reduir les sessions, adaptar els continguts a col·lectius concrets i temàtiques segons sensibilitats de la demanda.