Tallers d’educació feminista per a infants, adolescents i joves

Conjunt de propostes educatives per a treballar amb infants, joves i adolescents una educació feminista. Els tallers es basen en estratègies participatives promovent dinàmiques socioafectives. Els continguts i les dinàmiques varien en funció de l’edat. 

L’objectiu general és sensibilitzar i prevenir les violències masclistes, alhora que promoure la construcció d’entorns sans, lliures i respectuosos envers les identitats, els rols i les sexualitats.  

Es pot veure més informació del ventall d’activitats en els documents adjunts.

Multimèdia adjunt

Material complementari
Name
Catàleg infants

Name
Catàleg estiu jove.pdf

Imatge
Dinamització

Som una associació socioeducativa que treballem per l’educació emancipadora, amb el feminisme comunitari com a pedagogia. És per això que apostem per la creació d’espais sensibilitzadors, reflexius i mobilitzadors. Que promoguin mecanismes preventius entorn les violències, visibilitzant i valorant les diversitats en totes les expressions i avançar cap a una justícia global.

Necessitats tècniques

Projector, espai polivalent.

 

Metodologia

En totes les propostes es fa èmfasi en el treball i la corresponsabilitat del grup, com a element indispensable pel desenvolupament d'unes vides lliures i sanes de tota mena de violències. 

Entenem que les participants són el centre i les protagonistes del procés d'aprenentatge, un aprenentatge significatiu que es configura a través de la mateixa experiència i de les interaccions interpersonals i socials. Per tant, la nostra metodologia es basa en dinàmiques vivencials i socioafectives, que vinculen els continguts amb les seves experiències i sabers. S’utilitzen recursos creatius, participatius i visuals per facilitar l’expressió. 

 

Possibilitats d’adaptació

La proposta educativa es desplega en diverses càpsules formatives, estan organitzades per franges d'edat orientatives, podent-se adaptar a les necessitats de cada realitat.