Línia-Programa-Eix
Àmbit temàtic
Valors i pràctiques
Públic destinatari
Àmbit geogràfic

Procés participatiu de disseny de La Troca

Després de moltes reunions amb entitats del barri; amb veïns i veïnes, que també van ser enquestades, i amb administracions públiques, el procés participatiu, per acabar de dissenyar un espai formatiu adaptat a les necessitats de les persones adultes dels barris de Sants, va tenir el seu moment clau els dies 25, 26, 27 i 28 d’octubre de 2017, quan van celebrar-se les 4 sessions plenàries entorn el següents eixos: diagnosicompetènciespedagògic gestió i construcció de xarxa

Paral·lelament, es va impulsar la creació de la Comissió de seguiment, que va avaluar i validar l’esmentat procés i s’hi va  presentar la Diagnosi de necessitats i recursos formatius als barris de Sants. Finalment, durant els mesos de desembre 2017 i gener 2018 també es van crear dos grups focals de persones migrades.

 

Coneix com va ser clicant aquí!

Procés participatiu troca