Actvitats formatives sobre tecnologia, salut, bioconstrucció i sostenibilitat

 El nostre programa d'activitats educatives, de formació continuada i de difusió s'organitza en diferents àmbits de contingut, que en el cas dels taller educatius s’associa amb els àmbits temàtics i competències del programa d’ensenyament (per més informació, consultar el catàleg):

   » Ús saludable de la tecnologia.

   » Relació amb l'entorn construït: salut, bioconstrucció i sostenibilitat.

   » Identificació dels components de l'entorn ambiental (materials i tecnologies).

   » Mesurament dels components de l'entorn ambiental i salut.

   » Introducció dels conceptes bàsics de la biohabitabilitat i la baubiologie.

LOGO catàleg educatiu
Descripció

El nostre programa d'activitats educatives, de formació continuada i de difusió s'organitza en diferents àmbits de contingut, que en el cas dels taller educatius s’associa amb els àmbits temàtics i competències del programa d’ensenyament (veure fitxa de cada taller):
» Ús saludable de la tecnologia.
» Relació amb l'entorn construït: salut, bioconstrucció i sostenibilitat.
» Identificació dels components de l'entorn ambiental (materials i tecnologies).
» Mesurament dels components de l'entorn ambiental i salut.
» Introducció dels conceptes bàsics de la biohabitabilitat i la baubiologie.

És arxiu font