Feminismes i ètica de les cures

Aquesta formació té la voluntat de generar espais de reflexió col·lectius on entitats, equips de treball, agrupacions i associacions d'àmbits diversos revisin la cultura de la seva entitat en clau feminista i facin una lectura crítica de les dinàmiques internes que es donen, per caminar cap a organitzacions més igualitàries, diverses i lliures de violències.

Creiem fonamental en les nostres formacions l’obertura d’espais on totes les identitats siguin reconegudes, i l’acompanyament en la construcció de cultures organitzacionals que caminin cap a models feministes i coeducadors, on les cures i les tasques reproductives estiguin al centre.

 

Multimèdia adjunt

Material complementari
Name
Perspectiva feminista i ètica de les cures. Per a equips professionals i organitzacions.pdf

Imatge
Dinamització

Som una associació socioeducativa que treballem per l’educació emancipadora, amb el feminisme comunitari com a pedagogia. És per això que apostem per la creació d’espais sensibilitzadors, reflexius i mobilitzadors. Que promoguin mecanismes preventius entorn les violències, visibilitzant i valorant les diversitats en totes les expressions i avançar cap a una justícia global.  

 

Necessitats tècniques

Projector, espai polivalent, pissarra.

Metodologia

Entenem que les participants són el centre i les protagonistes del procés d'aprenentatge, un aprenentatge significatiu que es configura a través de la mateixa experiència i de les interaccions interpersonals i socials. Per tant, la nostra metodologia es basa en dinàmiques vivencials i socioafectives, que vinculen els continguts amb les seves experiències i sabers.

 

Possibilitats d’adaptació

Es convida a visitar el catàleg i conjuntament pensar una formació a mida, en base a les necessitats i als objectius.