Autoria (entitat)
Línia-Programa-Eix
Àmbit temàtic
Valors i pràctiques

Connectem aprenentatges. Activitats educatives extraescolars

LA NOSTRA FILOSOFIA

Des de la cooperativa +Educació presentem  les activitats extraescolars com una eina més per aconseguir un dels nostres objectius com a entitat sense ànim de lucre que és acompanyar a les persones en el seu creixement i apoderament personal i col·lectiu per tal que esdevinguin actives, responsables, crítiques i compromeses amb el seu entorn i amb la cerca de solucions per al canvi social.

Avui dia les activitats extraescolars combinen una triple finalitat:

– Aportar temps educatiu a l’alumnat fora de l’horari lectiu.
– Compensar les desigualtats educatives de partida de determinats col·lectius, ja que es treballen valors, actituds i habilitats socials.
– Facilitar la conciliació familiar a través de la dotació de serveis fora de l’horari escolar que allarguen el temps que l’infant es troba sota supervisió d’un adult.
Ara ja és una realitat el fet que el lleure educatiu és un element d’impacte en els desenvolupament cognitiu i social dels infants i adolescents. Totes les activitats vinculades a aquest tipus d’educació no formal tenen l’objectiu de millorar el progrés educatiu dels infants i adolescents (rendiment escolar i actituds cap a l’aprenentatge) i dotar de més i millors habilitats socials, físiques i psicoemocionals. Aquests seran els nostres objectius principals i englobaran tots els altres.

Des de la cooperativa prioritzem que aquest espai no lectiu sigui distès i divertit. Les activitats partiran del joc per a que els infants estiguin tranquils i còmodes i puguin gaudir mentre aprenen d’una manera agradable, orientant als infants i adolescents  a les seves preferències, ja sigui des d’una vessant artística, esportiva, cultural o lúdica.

Les activitats extraescolars han de ser coherents amb el  projecte educatiu de cada centre. Per això treballem adaptant cada demanda a les necessitats dels centres, les particularitats de cada grup i les condicions d’espais i temps, mantenint una comunicació directa i fluida i oferint qualsevol tipus de col·laboració amb el claustre de l’escola.