Línia-Programa-Eix
Valors i pràctiques
Públic destinatari

Relleu cooperatiu. Els elements clau si es vol emprendre en format cooperatiu.

Document que situa els elements claus a tenir en compte si es vol emprendre en format cooperatiu.

Relleu cooperatiu
Mèdia
Descripció

Les cooperatives han demostrat ser una forma empresarial amb una elevada capacitat de resiliència en temps de crisi, independentment del seu sector d’activitat.

La cooperativa és una bona eina per a crear col·lectivament una economia basada en les persones, i no en el capital. Té la finalitat de satisfer les necessitats dels qui la composen siguin de tipus laboral, social o cultural–, i posa en pràctica els valors cooperatius del respecte mutu, la solidaritat, la responsabilitat i el treball col·lectiu,entre d’altres.

Una cooperativa de treball associat és una empresa basada en les persones, que persegueix la generació de treball i la creació de riquesa, per a les persones que hi treballen i per l’entorn en el què actuen. La seva base democràtica, equitat, respecte vers l’entorn, presa de decisions en funció de la participació en l’activitat cooperativitzada i en no en funció del capital, són algunes de les característiques de la cooperativa de treball.

La continuïtat dels negocis mitjançant la fórmula cooperativa és, per tant, una molt bona opció, no només per als treballadors i treballadores, si no també per a les persones empresàries i per al conjunt de la societat, doncs permeten el manteniment dels llocs de treball i garanteixen la continuïtat de l’activitat econòmica i del teixit productiu, comercial i veïnal als barris i viles.

És arxiu font